Hoe werkt payroll?
U heeft een succesvolle onderneming en neemt graag mensen (flexibel) in dienst om de onderneming nóg succesvoller te maken. Toch heeft u geen zin in alle administratieve rompslomp en risico’s die het hebben van personeel met zich meebrengt. In dat geval is payroll een heel goed alternatief. Bij payroll geeft u het juridisch werkgeverschap uit handen en kunt u zich focussen op datgene waar u goed in bent. Natuurlijk blijft u verantwoordelijk voor aansturing en dagelijkse begeleiding.

Wat doet een payrollbedrijf? 
Een payrollbedrijf:

 • stelt juridisch correcte arbeidsovereenkomsten op;
 • verzorgt de salarisadministratie;
 • verzorgt de afhandeling van een uitdienstmelding;
 • doet de verzuimbegeleiding;
 • houd wet- en regelgeving bij;
 • begeleid juridische kwesties;
 • fungeert als vraagbaak voor allerlei HR- en CAO-gerelateerde zaken.

Payroll voor freelancers en zzp’ers?
Ook voor freelancers en zzp’ers is  payrollen vaak een verstandig alternatief. Aan het zelfstandig ondernemerschap kleven namelijk behoorlijk wat nadelen en risico’s.  Kiest u als freelancer / zzp’er uit regio Nijmegen voor payroll, dan behoudt u uw zelfstandigheid maar worden de administratieve zaken alsmede de risico’s bij u weggenomen.

Alle voordelen op een rij:

 • Administratie wordt verzorgd
 • Dossierbeheer
 • Pensioenopbouw
 • Ondernemen zonder modelovereenkomst
 • Tijdige en correcte salarisbetaling
 • Persoonlijke online toegang voor urenregistratie
 • Collectieve aanbiedingen

Welke werkzaamheden neemt een payroll organisatie uit handen?
• Het opstellen van een juridisch correcte arbeidsovereenkomst;
• Tijdige signalering en afhandeling van contractverlengingen;
• Controle op geldigheid identiteitsbewijs bij indiensttreding;
• Volledige salarisadministratie: salarisberekeningen, uitbetaling, opstellen + beschikbaar stellen loonstrook en jaaropgaaf, afdracht sociale lasten (sectorpremies en loonheffing), verlofregistratie
• Afhandeling uitdienstmelding
• Verzuimbegeleiding zieke medewerkers, contact onderhouden arbodiensten, bedrijfsarts en UWV, begeleiden van re-integratie – en poortwachter trajecten.
• Helpdesk voor werk – en salarisgerelateerde zaken voor zowel ondernemer als medewerker
• Bijhouden van wet- en regelgeving + implementatie hiervan
• Begeleiding en advisering juridische kwesties
• Vraagbaak branchespecifieke CAO’s

Belangrijk:  deze service wordt niet door iedere payrollorganisatie aangeboden. Het is dus verstandig om u goed te laten informeren. Via deze website vraagt u een offerte op van een specialist die deze dienstverlening zeker aanbiedt. Wacht dus niet langer en vraag een offerte op.